Alakoululaisten diplomikirjat ja ohjeet

Siilinjärven kunnan luku- ja superdiplomi

Miten luku- ja superdiplomi suoritetaan?
Lukudiplomin saat, kun luet lukuvuoden aikana kuusi kirjaa. Jos olet kova lukija ja tavoittelet superdiplomia, lue kaksitoista kirjaa.
Jos haluat, voit suorittaa luku- tai superdiplomin joka vuosi ollessasi 1-9 -luokilla.

Mitkä kirjat ovat diplomikirjoja?
Diplomikirjoihin kuuluu monenlaisia kirjoja : helppoja, haasteellisia, ohuita ja paksuja. Tärkeintä on, että löydät itsellesi mukavaa luettavaa!

Jokaiselle luokka-asteelle on laadittu omat diplomikirjalistat. Kirjalistat löydät kirjastosta, kirjastoautosta ja kirjaston verkkosivuilta. Valitse luettavat kirjat oman luokkatasosi listoista siten, että luet jokaisesta kirjaryhmästä vähintään yhden kirjan. Tämän lisäksi voit valita vapaasti diplomikirjalistojen ulkopuolelta yhden kirjan, jonka haluat lukea.

Jos et löydä kirjalistoilta mielenkiintoista luettavaa, voit sopia opettajan kanssa, että luet saman määrän vastaavia kirjoja diplomikirjalistojen ulkopuolelta.

Diplomikirjalistat

Lukemani diplomikirjat 1-2

Lukemani diplomikirjat 3-4

Lukemani diplomikirjat 5-6

Mistä diplomikirjat löytyvät?
Diplomikirjoja voit lainata pääkirjastosta, kirjastoautosta ja Vuorelan kirjastosta. Diplomikirjat on kerätty omiin hyllyihin tai kirjavaunuihin, mistä ne löytyvät helposti. Jos et löydä etsimääsi kirjaa, pyydä apua kirjaston henkilökunnalta!

Diplomikirjat ovat suosittuja ja usein lainassa. Lainassa olevia lasten- ja nuortenosaston kirjoja voit varata ihan ilmaiseksi.

Hyväksytäänkö aikuisen lukemat kirjat diplomiin?
Jos olet ykkös- tai kakkosluokalla, diplomikirjoiksi hyväksytään kaksi kirjaa, jotka vanhempasi tai opettajasi lukevat sinulle. Kolmos-kuutosluokkalaisten lukudiplomiin hyväksytään yksi aikuisten lukema kirja. Superdiplomin kohdalla aikuisen lukemien tai kuunneltujen kirjojen määrä kaksinkertaistuu.
Jos haluat, voit kuunnella diplomikirjoja myös cd-äänikirjoina.

Diplomikirjoihin liittyvät tehtävät
Kunkin luokan opettaja päättää diplomien suoritustavoista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Diplomin suorittamistapana voi olla esim. piirtämistä, esittämistä tai esitelmiä. Oppilaat voivat pitää lukemistaan diplomikirjoista lukupäiväkirjaa ja opettaja voi halutessaan kontrolloida kirjojen lukemista ja ymmärtämistä.

Lukudiplomi päivittyy
Kirjalistoja päivitetään vuosittain kirjastossa, joten mukana on myös ihan uusia kirjoja. Voit vaikuttaa kirjalistoihin antamalla palautetta osoitteeseen kirjasto@siilinjarvi.fi

Diplomien jakaminen
Kirjastossa on suunniteltu yhtenäinen luku- ja superdiplomipohja, jota käytetään kaikissa kouluissa. Luku- ja superdiplomit voidaan jakaa kouluissa esim. kevätjuhlan yhteydessä.